سوالات امتحانی ترم اول در دیماه 90 دبیرستان دخترانه ی مهر آفرین

بصورت زیر است:


لینک دانلود سوالات دیفرانسیل یک

لینک دانلود سوالات ریاضی عمومی یک