دیروز دانش آموزان پیش دانشگاهی دررشته ی ریاضی امتحان دیفرانسیل

یک داشتند که سوالات و پاسخ آن در لینک زیر قرار دارد:


لینک دانلود سوالات جبرانی اسفند90