امروز امتحان نهایی حسابان (سوم دبیرستان )و حساب دیفرانسیل و 

انتگرال (سال چهارم )برگزار شد که از لینک زیر می توانید سوالات

 و پاسخ آنرا دانلود نمایید.