رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به برگزاری نخستین جلسه

 شورای سنجش و پذیرش دانشجو از اتخاذ چهار تصمیم مهم در این حوزه

 خبر داد و گفت: آنچه که مشخص است این است که دانشگاه آزاد آزمون 

جداگانه ای برگزار نمی کند.تصمیم بعدی سوابق تحصیلی بود که تاثیر

 25 درصدسوابق تحصیلی برای کنکور 93 قطعی خواهد بود. 


دکتر ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این جلسه


 شورای سنجش و پذیرش دانشجو 4 تصمیم برای آزمون سراسری اتخاذ شد. 

وی افزود: پیش نویس آیین نامه اجرایی تهیه شد که این پیش نویس به

 هیات وزیران ارسال می شود. دلیل ارائه آن به هیات وزیران این است

 که موضوع در قانون آمده است. رئیس سازمان سنجش اظهار داشت:

وی درباره رشته های دارای پذیرش با سوابق تحصیلی خاطرنشان کرد:

 70 درصد رشته ها با سوابق تحصیلی پذیرش خواهند شد که این امر

در دانشگاه آزاد بیش از 93 درصد رشته ها خواهد بود. 

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص دانشگاه آزاد 

اسلامی گفت: شورا برگزاری متعدد آزمون ها را پذیرفت اما با توجه

 به اینکه در قانون سنجش و پذیرش مسئولیت سنجش با سازمان سنجش

 است اگر قرار باشد آزمون سراسری بیش از این یکبار در سال برگزار

 شود باید مسئولیت اجرای آن با سازمان سنجش باشد و با توجه به

 تصریح قانون کارگروهی در این زمینه تصمیم می گیرد.

وی افزود: این کارگروه درباره امکان برگزاری یک یا چند کنکور در

 سال بررسی هایی را انجام و نتیجه آن را به شورا ارائه می دهد 

و در نهایت شورا در این باره تصمیم قطعی می گیرد.خدایی اظهار داشت

: آنچه مشخص است این است که دانشگاه آزاد آزمون جداگانه ای 

برگزار نمی کند.