ثبت نام ترم پاییزه آموزشگاه از شنبه 25/ 5 / 93 به مدت سه هفته آغاز میشود

.علاقمندان جهت اطلاع از شرایط دوره هابا شماره تلفن آموزشگاه تماس بگیرند:

                                      32521598(017)

ساعت مراجعه : صبح ها :  8 -14                    عصرها :    17-21

توجه داشته باشید آموزشگاه صبح های دوشنبه و چهارشنبه تعطیل است.