دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرد: پذیرفته‌شدگان مقطع کارشناسی
 1393 که این دانشگاه را انتخاب کرده اند در صورتی که به
 رشته دیگری علاقمند باشند تا پایان مهر ماه فرصت دارند درخواست 
تغییر رشته خود را به دفتر معاونت آموزش دانشگاه تحویل دهند .
 

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرد:

 داوطلبان مقطع کارشناسی که رتبه کشوری آنها بین  1 تا 150 

 است ، چنانچه در هر رشته دانشگاه صنعتی شریف توسط سازمان

 سنجش قبول اعلام شوند، می‌توانند با تکمیل فرم تغییر رشته از 

همان ابتدای ورود به دانشگاه به هر رشته دیگر که مورد علاقه 

آنها باشد تغییر رشته داده، ثبت نام کنند.

این دانشجویان تا آخر مهرماه 1393 فرصت دارند درخواست تغییر

 رشته خود را به دفتر معاونت آموزشی دانشگاه تحویل دهند.