دکتر توکلی گفت:

1 -  ثبت‌نام آزمون سراسری سال 94 یکشنبه 19بهمن آغاز می‌شود و


تا 28 بهمن ادامه دارد- این آزمون در روزهای 21،22 و 23 


خرداد برگزار می‌شود.


2-آزمون کاردانی نظام جدید فنی و حرفه‌ای:


 ثبت‌نام برای آزمون کاردانی نظام جدید دانشگاه‌های فنی 


و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی از


 یکشنبه 13 اردیبهشت سال 94 آغاز می‌شود و تا 20 اردیبهشت ادامه دارد.


 این آزمون صبح جمعه 16 مرداد سال 94 برگزار می‌شود.


3 - آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته


توکلی گفت: ثبت‌نام از داوطلبان‌ آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته


 یکشنبه سوم خرداد آغاز می‌شود و تا دهم خرداد ادامه دارد.


وی افزود: این آزمون بعدازظهر جمعه 16 مرداد ماه برگزار می‌شود.


4 -  ثبت‌نام از داوطلبان متقاضی آزمون ورودی کارشناسی ارشد


 سال 94 از شنبه 17 آبان ماه از طریق شبکه اینترنتی سازمان


سنجش آغاز می‌شود و یکشنبه 25 آبان ماه پایان می‌یابد.


وی افزود: زمان برگزاری این آزمون 15، 16 و 17 بهمن ماه است.


5 -آزمون ورودی دوره دکتری نیمه‌متمرکز سال 94 از روز یکشنبه


 16 آذر آغاز می‌شود و یکشنبه 23 آذر پایان می‌یابد.


وی افزود: این آزمون جمعه 15 اسفند برگزار می شود.