اطلاعیه سازمان سنجش در باره چگونگی اعمال 25% معدل در کنکور