از لینک زیر می توانید سوالات آزمون های غیرحضوری قلم چی 

رشته ریاضی را دانلود نمایید: