گفتگو با امیرحسین باوندوندچالی – رتبه 35 منطقه 2 - 64 کشور 

– کنکور تجربی95دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

در کدام مدرسه تحصیل کرده‌اید؟

شهید بهشتی گرگان (تیزهوشان)


آیا دبیری در درس ریاضی داشته‌اید که در موفقیت شما تاثیرگذار باشد؟

سال دوم دبیرستان آقای پاریاب - سال سوم و پیش آقای فقانی


روش مطالعه خود را شرح دهید.

به نظر این جانب مهم‌ترین نکته در درس ریاضی تلاش برای حل 

تست بیش‌تر است.

من ابتدا جزوه معلم را مطالعه می کردم ، سپس از منابع مورد نظر خودم 

به زدن تست مشغول می شدم.

 تست ها را به صورت زماندار حل می کردم.

هر بخش تست زنی ام حدود یک ساعت طول می‌کشید ، سپس 

مدت مطالعاتی بعدی را به تصحیح سوالات می پرداختم.

سؤالات را که اشتباه می زدم را جهت مطالعه در آینده علامت‌دار می کردم.

سؤالاتی را که برایم جالب بود، مرا به چالش می کشید و یا نکته مهمی

 داشت که برای اولین بار با آن برخورد می کردم و در یک کلام با ارزش ترین

 تست ها را جهت مطالعه در دوران جمع بندی گلچین و علامت‌دار می کردم.

معمولاً چند ساعت برای درس ریاضی وقت می‌گذاشتید؟


من گاهی در طول یک ساعت، هشتاد تست حل می کردم و گاهی 

برای حل یک تست بیش‌تر از یک ساعت وقت می گذاشتم.


مهم‌ترین روش خود را که در موفقیت شما در درس ریاضی

 مؤثر بود، چه می‌دانید؟


به نظر من در درس ریاضی مهم‌ترین چیز زدن تست‌های مختلف 

جهت عادت کردن دست به حل سوالات می باشد.

 هم‌چنین پیشنهاد من به دوستانم اینست که سعی کنید سوالات

 را تا جای ممکن، خودتان حل کنید و سریع به سراغ پاسخ‌نامه نروید.

باید سعی کنیم سرعتمان را در محاسبات تا حد ممکن افزایش دهیم 

 تا گرفتاری در محاسبات موجب استرس ما حین حل آن‌ها نشود.

در آخر از دوستانم که برای کنکور تلاش می کنند ، درخواست می‌کنم 

ریاضی را دوست داشته باشند و از نتوانستن در حل برخی سوالات

 ناامید نشوند و همیشه تلاش کنند.

کارنامه کنکور:دبیات فارسی74.7  عربی68   معارف89.4   زبان62.7   

 زمین شناسی6.7    ریاضیات100  زیست شناسی81.7      

 فیزیك91.2     شیمی81